Novinky

01.10.2021 -Zmena cenníka aktualizácií

  • Cenník platný od 1.10.2021.

Cena aktualizácie je do 3 mesiacov od ukončenia podpory 20% z ceny prog. modulov, od 3 do 24 mesiacov od ukončenia podpory 30% z ceny prog. modulov, do 36 mesiacov od ukončenia podpory 40% z ceny prog. modulov. Za každú dodatočnú licenciu je udržiavací poplatok 50% z ceny aktualizácie základnej licencie (okrem predaje bez evidencie skladu a android aplikácií MK agenda a mobilný čašník).

30.06.2021 - Predaj tovaru na diaľku

Popis zmien v importnom súbore faktúr XML (formát MKS-SQL) v súvislosti s OSS.

24.06.2021 - Predaj tovaru na diaľku, zmena od 01.07.2021

V súvislosti so zmenou limitov predaja tovaru na diaľku a možnosťou využiť OSS pri takomto predaji použite nasledujúci návod: Ako používať OSS (One stop shop) – osobitnú úpravu dane v Ekonomickej agende SQL pri predaji tovaru na diaľku a vystavovaní faktúr.

19.04.2021 - eKasa - nové autentifikačné údaje

V súčasnom období končí platnosť autentifikačných údajov pre používanie eKasa pokladníc. Platnosť týchto údajov je potrebné pre každé zariadenie pravidelne každé 2 roky obnovovať. Bez platného certifikátu nebudete môcť eKasu používať! Ako si vytvoriť nové autentifikačné údaje si môžete pozrieť v nasledujúcom návode: Postup pre vygenerovanie nových autentifikačných ú­dajov

07.04.2021 - Evidencia finančných príspevkov na stravovanie

Ako evidovať v module miezd finančné príspevky na stravovanie si môžete pozrieť v nasledujúcom návode: Evidencia finančných príspevkov na stravovanie

Všetky aktuality

Kontakt: 051/77 22111

Aktuálne verzie na stiahnutie

5.89 07.12.2021 Kompletná inštalácia 64,0 MB
5.89 07.12.2021 Aktualizácia 31,0 MB
5.89 07.12.2021 Testovacia aktualizácia 31,0 MB
Vzdialená správa 3,6 MB