Novinky

30.12.2022 - Zmena zákona o DPH od 1.1.2023

Novelou 516/2022 Z. z. sa sadzba dane z pridanej hodnoty zníži na 10 percent na reštauračné a stravovacie služby, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení a na vstupné do umelých kúpalísk. Potrebné zmeny nastavení pre aplikáciu v programe: kompletný postup nastavenia. Pri potrebe mať na doklade pre niektoré položky aj základnú sadzbu DPH vytvorte špeciálnu funkciu.

16.12.2022 - Dôležitá úprava modulu miezd

RLFO od 15.12.2022 a zmeny v zákone o sociálnom poistení od 01.01.2023 – kompletný postup a návod: Mzdy – RLFO od 15.12.2022 a zmeny v zákone o sociálnom poistení od 01.01.2023

25.11.2022 - Slovenská sporiteľňa Databanking API

Program umožňuje komunikáciu s API Slovenskej sporiteľne, pomocou ktorého je možné rýchlo a jednoducho komunikovať s bankami, bez nutnosti výmenných súborov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie InternetBankingu pre priamu komunikáciu – Slovenská sporiteľňa Databanking API

21.11.2022 - Tatra banka Premium API

Program umožňuje komunikáciu s Tatra banka Premium API, pomocou ktorého je možné rýchlo a jednoducho komunikovať s bankami, bez nutnosti výmenných súborov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie InternetBankingu pre priamu komunikáciu – Tatra banka Premium API

03.06.2022 - Posielanie mailov z programu - Gmail (Google) účet

Spoločnosť Google od 1.6.2022 vypla možnosť využívať priamo ich SMTP server. Ponúka alternatívne riešenie pre posielanie mailov prostredníctvom dvojstupňového overovania a nastavenia hesla pre aplikáciu, ktorá bude používať posielanie mailov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie Google (Gmail) účtu s dvojstupňovým overovaním.

Všetky aktuality

Kontakt: 051/77 22111

Aktuálne verzie na stiahnutie

6.54 26.01.2023 Kompletná inštalácia 87,0 MB
6.54 26.01.2023 Aktualizácia 36,0 MB
6.54 26.01.2023 Testovacia aktualizácia 36,0 MB
Vzdialená správa 3,6 MB