Novinky

25.11.2022 - Slovenská sporiteľňa Databanking API

Program umožňuje komunikáciu s API Slovenskej sporiteľne, pomocou ktorého je možné rýchlo a jednoducho komunikovať s bankami, bez nutnosti výmenných súborov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie InternetBankingu pre priamu komunikáciu – Slovenská sporiteľňa Databanking API

21.11.2022 - Tatra banka Premium API

Program umožňuje komunikáciu s Tatra banka Premium API, pomocou ktorého je možné rýchlo a jednoducho komunikovať s bankami, bez nutnosti výmenných súborov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie InternetBankingu pre priamu komunikáciu – Tatra banka Premium API

03.06.2022 - Posielanie mailov z programu - Gmail (Google) účet

Spoločnosť Google od 1.6.2022 vypla možnosť využívať priamo ich SMTP server. Ponúka alternatívne riešenie pre posielanie mailov prostredníctvom dvojstupňového overovania a nastavenia hesla pre aplikáciu, ktorá bude používať posielanie mailov. Kompletný postup nastavenia: Nastavenie Google (Gmail) účtu s dvojstupňovým overovaním.

09.05.2022 - Nový SQL server Firebird 4.0

Aktuálny inštalačný program Ekonomická agenda SQL obsahuje najnovšiu verziu SQL servera Firebird 4.0.x. Verzia SQL servera Firebird 2.5.x už ďalej nie je aktualizovaná a preto je potrebné prejsť na novú verziu servera. Prechod na nový server vyžaduje konverziu databáz a vzhľadom k trvaniu celého procesu a rôznym spôsobom aktualizácie programu sa nedá urobiť automaticky (súčasťou aktualizácie programu). Kompletný postup: Inštalácia SQL servera Firebird 4.0.x a konverzia užívateľských databáz do nového formátu.

04.03.2022 - Aktualizácia návodu pre vyplácanie finančných príspevkov na stravovanie

Upravili sme návod pre evidenciu finančných príspevkov na stravovanie vyplácaných v mzdovej agende: Evidenciu finančných príspevkov na stravovanie.

Všetky aktuality

Kontakt: 051/77 22111

Aktuálne verzie na stiahnutie

6.32 28.11.2022 Kompletná inštalácia 87,0 MB
6.32 28.11.2022 Aktualizácia 36,0 MB
6.32 28.11.2022 Testovacia aktualizácia 36,0 MB
Vzdialená správa 3,6 MB