05.09.2017 - Doplnená podpora pre vytváranie PDF súborov.

– na generovanie PDF nie je potrebná inštalácia platených aplikácií tretích strán
- je potrebné stiahnuť si kompletnú inštaláciu (potrebné súbory nie sú kvôli veľkosti zahrnuté do bežných aktualizácií, sú len v kompletnej inštalácii)
- v okne Zoznam firiem v globálnych parametroch je tlačidlo pre nainštalovanie ovládača tlačiarne
- tento spôsob je možné použiť na vytváranie PDF súborov aj pri použití vzdialeného pripojenia (niektoré aplikácie tretích strán v tomto režime nebolo možné použiť)