09.05.2022 - Nový SQL server Firebird 4.0

Aktuálny inštalačný program Ekonomická agenda SQL obsahuje najnovšiu verziu SQL servera Firebird 4.0.x. Verzia SQL servera Firebird 2.5.x už ďalej nie je aktualizovaná a preto je potrebné prejsť na novú verziu servera. Prechod na nový server vyžaduje konverziu databáz a vzhľadom k trvaniu celého procesu a rôznym spôsobom aktualizácie programu sa nedá urobiť automaticky (súčasťou aktualizácie programu). Kompletný postup: Inštalácia SQL servera Firebird 4.0.x a konverzia užívateľských databáz do nového formátu.