05.09.2017 - Komunikácia s FINSTAT.SK

– pri zadávaní novej firmy do adresára firiem je možné zadať niektorý z identifikátorov IČO, DIČ, alebo IČ DPH, príp. časť názvu firmy a tlačidlom Načítaj údaje o firme program vyhľadá údaje z dostupných registrov
- v prípade potreby skontrolovania identifikačných údajov, alebo názvu, alebo adresy firmy je tiež možné vyvolať opravu firmy a rovnakým spôsobom načítať údaje o existujúcej firme
- z evidencie FINSTAT.SK je možné zobraziť aj ďalšie podrobné údaje o firme, napr. tržby, zisky, finančné prehľady, účtovné závierky, atď.
- tieto doplňujúce údaje o firme sa v adresári zobrazia stlačením Alt+O (funkcia cez kontextové menu)

– zákazníci, ktorí majú zaplatený rozširujúci balík služieb na Finstat.sk, môžu využiť vyhľadanie údajov o firmách z adresára firiem (Alt+O), pričom budú mať prístupné aj doplnkové údaje
- pre aktiváciu tejto funkčnosti je potrebné požiadať o prístupové kľúče na info@finstat.sk (API kľúč a privátny kľúč)
- v globálnych parametroch programu je potrebné zadať získané kľúče (hodnoty kľúčov je možné skopírovať cez schránku/clipboard)