16.12.2022 - Dôležitá úprava modulu miezd

RLFO od 15.12.2022 a zmeny v zákone o sociálnom poistení od 01.01.2023 – kompletný postup a návod: Mzdy – RLFO od 15.12.2022 a zmeny v zákone o sociálnom poistení od 01.01.2023