15.07.2014 Nová verzia programu

  • mzdové konštanty na druhý polrok
  • hotelový systém
  • doplnená možnosť nastavenia dátumu, ktorý sa zobrazuje na tlačových zostavách
  • doplnená možnosť načítania údajov o obchodnom partnerovi podľa IČO (naplnia sa aj DIČ a IČDPH)
  • doplnená podpora pre QR kódy PayBySquare na faktúrach

01.03.2014 Zmena obchodných podmienok od 01.03.2014

Od 01.03.2014 je pre prevod licencií na inú firmu potrebný iba súhlas všetkých pôvodných vlastníkov. Podmienkou je zaplatená technická podpora resp. jej zaplatenie novým vlastníkom. Tlačivo na súhlas vlastníkov si môžete stiahnuť tu.

10.12.2013 Verzia programu pre rok 2014

Popis niektorých zmien: Doplnené údaje pre kontrolný elektronický výkaz DPH a popis prechodu na nový rok. Ošetrené chybové stavy pri tlači pokladničných dokladov na fisk. tlačiarňach (PEGAS, EFOX, FT4000). Doplnená možnosť zadania spôsobu dopravy a spôsobu úhrady na dodacích listoch a objednávkach. Upravené konštanty miezd platné od 01/2014.

30.11.2013 Doplnená komunikácia s POS terminalom SLSP a Tatrabanky od firmy Printec a VÚB od firmy Sonet

Program obsahuje komunikáciu s platobným terminálom SLSP a Tatrabanky. Možete požiadať obchodníka z banky o pripojenie terminálu technikom. Postup je v návodoch – doplnkové návody – Postup uvedenia POS terminálu do prevádzky a nastavenia parametrov programu na našej stránke. Pripojenie je realizované bankou bezplatne.

17.10.2013 Aktualizácia návodov

V návodoch sú aktualizované návody reštaurácia, inventúra, lieh, recyklačný fond, opakovaná výroba, autoservis, intrastat

12.07.2013 Aktualizácia návodov dotykovej obrazovky

V návodoch sú aktualizované návody Zrýchlený predaj + Dotykova obrazovka – nastavenia a Zrýchlený predaj + Dotykova obrazovka – predaj

01.06.2013 Nová verzia programu

Od 1.6.2013 je program vytvorený v novom vývojovom prostredí. Bol zachovaný pôvodný vzhľad a funkčnosť programu. Dotykové obrazovky sú v štýle windows 8. Postupne budú doplňané ďalšie funkcie, ktoré toto prostredie ponúka. Program pracuje iba vo Windowse XP a vyššom. Verzia Windows 2000 nie je podporovaná

18.01.2013 Prenos programu Ekonomická agenda SQL

Podrobný návod ako preniesť kompletný program Ekonomická agenda SQL aj s údajmi na nový počítač. Prehliadnuť návod si môžete tu.

18.01.2013 Prehľad základných architektúr Firebird SQL

V následujúcom článku informujeme o jednotlivých architektúrach SQL servera. Nastavením vhodnej architektúry môžete výrazne zvýšiť rýchlosť práce pri sieťových inštaláciách Ekonomickej agendy SQL. Prehliadnuť si ich môžete tu.

14.8.2012 Licenčné podmienky programu Ekonomická agenda SQL

Od 1.8.2012 sú v platnosti nové licenčné podmienky. Prehliadnuť si ich môžete tu.

16.6.2012 V návodoch doplnený popis a nastavenie výmeny údajov medzi modulmi Ekonomickej agendy SQL

11.5.2012 V návodoch doplnený popis univerzálneho importu z csv súboru do príjemky Ekonomickej agendy SQL

Je možné nastaviť automatické, alebo manuálne importy príjmu z csv súborov.

11.5.2012 V návodoch doplnená definícia štruktúry súboru objednávok z E-shopu pre import do Ekonomickej agendy SQL

Popis XML súboru a vzorový súbor pre spracovanie vystavených objednávok v E-shope je v doplnkových návodoch.

2.5.2012 V návodoch doplnená definícia štruktúry súboru faktúr pre import do Ekonomickej agendy SQL

Popis XML súboru a vzorový súbor pre zaúčtovanie vystavených faktúr so zaúčtovaním do účtovníctva je v doplnkových návodoch.

05.04.2012 Vytváranie PDF súborov

Možnosť vytvárať PDF súbory aj s certifikovaným podpisom

6.3.2012 Usmernenie k daňovým kontrolám reg. pokladní a fišk. tlačiarní. Vyjadrenie ministerstva financií.

Daňoví pracovníci udeľujú pokuty za „priestupky“ pri predaji, ktoré nie sú priestupkami. Tu je návod, ako postupovať pri kontrole.

26.01.2012 Nová verzia programu

Dopracované daňové priznania DPH za rok 2012 (aj XML súbor), daňové priznanie FO B a PO za rok 2011, ročné zúčtovanie miezd, potvrdenia o príjme, mesačný prehľad miezd, prehľad miezd pre zdravotné poisťovne.

31.12.2011 Ako vytvoriť nový rok.

V programe v menu pomoc je Popis prechodu na nový rok (2012). Ak nemáte tento text stiahnite si kompletnú inštaláciu.

27.12.2011 Ukončenie podpory SQL servera 1.53

V stiahnite si sú doplnené inštálácie 32 bitových SQL serverov firebird 2.1 a 2.5. Od 1.12.2011 ukončená podpora pre firefird 1.5 (Verziu SQL servera si môžete zistiť v menu pomoc o programe). Ak máte nainštalovaný firebird 1.5 stiahnite si kompletnú inštaláciu programu a pri inštalácií ponechajte zaškrtnutú inštaláciu firebird 2.1.4.

15.12.2011 V návodoch je doplnená Evidencia prijatých záloh

09.12.2011 Nové telefónne číslo

Pridali sme nové telefónne číslo 0948 454523 (O2 na ústredni – GSM brána)

5.12.2011 V návodoch (doplnkové návody) je doplnený Fiskálny zákon 289/2008 Z.z. v skratke

11.11.2011 V návodoch (podrobné návody) je doplnený popis nastavenia a používania programu s pokladnicami ELCOM

Podľa tohto návodu zmeňte nastavenie pokladne po prerobení pokladne podľa zákona 289/2008

27.10.2011 Zmeny SQL servera.

V stiahnite si doplnené inštálácie 32 bitových SQL serverov firebird 2.1 a 2.5. Od 1.12.2011 ukončená podpora pre firefird 1.5 (Verziu SQL servera si môžete zistiť v menu pomoc o programe). Ak máte nainštalovaný firebird 1.5 stiahnite si kompletnú inštaláciu programu a pri inštalácií zaškrtnite inštalácia firebird 2.1.

19.08.2011 V návodoch je doplnený popis na posielanie SMS z programu cez SMS bránu sms-brana.sk

18.04.2011 V kompletnej inštalácií už iba SQL server firebird ver. 2.1.

Od verzie 2.120 je v kompletnej inštalácií už iba SQL server firebird ver. 2.1. Staršiu verziu 1.53 je (vo výnimočných prípadoch) možné samostatne nainštalovať v sekcii stahnite si .

24.08.2009 Poskytovaná vzdialená platená pomoc zákazníkom.

Ak má zákazník pripojenie na internet nie je nutná návšteva u zákazníka na odstránenie problému. Za poplatok 15 Eur s DPH je urobený servisný zásah cez internet.